ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 9 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา สพป. ชุมพร เขต 1 8 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 7 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 6 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน