ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 77.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 71.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 69.66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 69.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 68.34 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 68.01 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 66.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 66.66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 62.99 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 62.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 62.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 61.99 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 61.99 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 30 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน