ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากด่าน สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปะทิว สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 54 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน