ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 85.498 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 83.582 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 79.582 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 73.499 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 61.832 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 60.999 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 57.748 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 49.998 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 33.583 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 33.499 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 31.666 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 27.998 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน