ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 53 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 53 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 51 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 48 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 38 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 37 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน