ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน