ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 97.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 84.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 83.1 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 81.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 70.1 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 59.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
15 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน