ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 92.333 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปากด่าน สพป. ชุมพร เขต 1 85.167 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 84.833 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 83.667 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 83.667 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 83.333 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 83.167 ทอง 12  
13 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 82.167 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 81.667 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 79.667 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 76.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 75.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 74.333 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 73.833 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 73.333 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 73.333 เงิน 20  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 68.667 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 66.667 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 56.667 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
27 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
28 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
29 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน