ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในห้วย สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 71.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 70.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 69.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนบ้านหัวว่าว สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน