ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 84.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 83.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 80.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 80.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 79.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 77.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน