ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 95.665 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 94.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 93.331 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 92.998 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 92.666 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 91.665 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 90.999 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 90.998 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 90.665 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 90.332 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89.999 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 89.998 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. ชุมพร เขต 1 88.998 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางหลง สพป. ชุมพร เขต 1 88.331 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 87.998 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 84.998 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 82.998 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 82.332 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 81.999 ทอง 19  
20 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 81.998 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 80.665 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 76.998 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 74.332 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 73.332 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 72.998 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 71.665 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาพาง สพป. ชุมพร เขต 1 67.999 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
29 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
30 โรงเรียนอนุบาลปะทิว สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน