ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 85.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 81.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 80.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน