ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 52 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 43 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 39 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน