ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 73.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 70.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 68.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 67.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 66.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน