ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 77.331 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 69.331 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 67.998 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 66.331 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 64.999 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดปากด่าน สพป. ชุมพร เขต 1 62.331 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปะทิว สพป. ชุมพร เขต 1 59.331 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 55.831 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 55.332 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 55.33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 54.664 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 54.663 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 51.664 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 50.998 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 47.331 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 44.664 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 40.663 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 39.997 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 38.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 37.997 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 37.332 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 37.331 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 36.664 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 35.999 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 33.998 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 32.999 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 31.997 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 30.997 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 28.331 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 26.498 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน