ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
27 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน