ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน