ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 64.67 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน