ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน