ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลปะทิว สพป. ชุมพร เขต 1 67.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 66.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 64.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 63.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 62.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 61.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 60.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
19 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
20 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
21 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
22 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน