ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน