ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน