ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 86.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านในห้วย สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 72.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 70.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
26 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
27 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน