ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 70.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 67.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน