ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 74.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย สพป. ชุมพร เขต 1 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 68.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 68.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. ชุมพร เขต 1 64.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 62.33 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน