ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวว่าว สพป. ชุมพร เขต 1 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 84.31 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านในห้วย สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์หอม สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินกบ สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน