ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปากด่าน สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน