ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน