ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 26 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 22 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 10 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 10 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 2 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  
22 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน