ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 72.33 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 64.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 45.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 37.67 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 23.33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 22.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 12.33 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน