ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 70.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 67.7 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 64.7 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 63.7 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 60.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน