ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 35 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน