ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 83.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 75.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 73.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 69.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 68.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 65.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 64.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 64.33 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 62.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 57.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 55.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 52.66 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 48.66 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์หอม สพป. ชุมพร เขต 1 41.33 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน