ประชุมโรงเรียนตัวแทนเครือข่าย

วันที่  15  ต.ค.  2555  
     เวลา 09.00 น.  ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายท่าแซะ 1,2,3
     เวลา 13.00 น.  ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายเมือง 1,2,4,5

วันที่  16  ต.ค.  2555  
     เวลา 09.00 น.ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายเมือง 3
                        ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายปะทิว 1,2

ณ ห้องประชุมขุนกระทิง  1

วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2555 เวลา 18:30 น.