ปิดระบบการกรอกรายชื่อ

ปิดระบบการกรอกรายชื่อวันที่  20  ต.ค.  2555  

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย  ระบบจะเปิดให้ใหม่อีกครั้งโรงเรียนไม่สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้  แต่สามารถแก้ใขรายชื่อในกิจกรรมที่ลงทะเบียนได้

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 18:52 น.