สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 40 11 3 5 54
2 บ้านร้านตัดผม 27 23 8 9 58
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 23 21 11 14 55
4 นิรมลชุมพร 23 11 5 4 39
5 วัดพิชัยยาราม 20 15 14 11 49
6 ชุมชนมาบอำมฤต 19 13 3 3 35
7 บ้านดอนไทรงาม 18 12 9 7 39
8 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 18 11 10 13 39
9 อนุบาลท่าแซะ 18 10 5 7 33
10 บ้านคันธทรัพย์ 17 12 7 11 36
11 บ้านงาช้าง 15 7 1 2 23
12 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 14 13 13 8 40
13 บ้านเนินทอง 14 12 8 10 34
14 วัดน้อมถวาย 13 11 3 5 27
15 ประชานิคม 4 13 5 9 10 27
16 บ้านจันทึง 11 7 4 1 22
17 วัดดอนรวบ 11 6 6 9 23
18 บ้านหาดใน 11 6 3 11 20
19 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 11 4 2 1 17
20 ประชานิคม 2 10 8 4 6 22
21 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 10 5 6 4 21
22 วัดดอนทรายแก้ว 10 4 9 8 23
23 สหศึกษา 9 9 3 4 21
24 บ้านเขาวง 9 9 1 1 19
25 บ้านทุ่งมะขาม 9 5 0 6 14
26 บ้านพรุตะเคียน 9 3 4 0 16
27 บ้านเขาบ่อ 9 2 0 3 11
28 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 8 9 2 4 19
29 อนุบาลปานฤทัย 8 8 6 3 22
30 บ้านท่าไม้ลาย 8 8 5 3 21
31 ชุมพรศึกษา 8 3 3 3 14
32 วัดหาดทรายแก้ว 7 6 12 9 25
33 ชุมชนบ้านนาชะอัง 6 5 2 4 13
34 บ้านบางจาก 6 4 2 3 12
35 บ้านหาดหงส์ 6 4 1 2 11
36 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 6 3 3 3 12
37 บ้านเหมืองทอง 6 2 3 1 11
38 บ้านทรายแก้ว 6 2 0 1 8
39 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 6 1 1 1 8
40 บ้านนาแซะ 5 8 7 8 20
41 บ้านทรายขาว 5 7 4 4 16
42 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 5 6 10 11 21
43 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 5 6 3 9 14
44 บ้านสามเสียม 5 5 2 3 12
45 วัดดอนเมือง 5 4 5 10 14
46 บ้านหาดส้มแป้น 5 4 1 2 10
47 บ้านทุ่งหงษ์ 5 4 0 3 9
48 บ้านห้วยรากไม้ 5 2 2 0 9
49 บ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 5 2 0 0 7
50 บ้านหินแก้ว 5 1 1 2 7
51 บ้านใหม่สมบรูณ์ 5 1 0 1 6
52 บ้านหาดภราดรภาพ 5 0 0 1 5
53 วัดดอนมะม่วง 4 7 4 3 15
54 อนุบาลปะทิว 4 6 2 3 12
55 วัดบางแหวน 4 4 1 8 9
56 บ้านปากคลอง 4 3 4 5 11
57 วัดนาทุ่ง 4 3 4 1 11
58 อนุบาลบ้านเนินสำลี 4 3 2 0 9
59 บ้านในห้วย 4 3 1 0 8
60 บ้านยายไท 4 3 0 0 7
61 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 3 10 7 12 20
62 บ้านคลองสูบ 3 9 8 6 20
63 บ้านหาดทรายรี 3 7 1 0 11
64 ไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) 3 6 7 1 16
65 บ้านดอนตะเคียน 3 6 1 4 10
66 วัดเชิงกระ 3 6 1 3 10
67 บ้านกลาง 3 5 2 3 10
68 บ้านท่าลานทอง 3 4 5 0 12
69 ชุมชนประชานิคม 3 4 4 8 11
70 บ้านหัวว่าว 3 4 3 1 10
71 บ้านศาลาลอย 3 1 2 0 6
72 ชุมชนวัดหาดพันไกร 3 1 0 7 4
73 บ้านบางหลง 3 0 0 1 3
74 อนุบาลดรุณรัตน์ 3 0 0 0 3
75 ฝวาหมินกงลิ 2 8 6 6 16
76 บ้านหัวถนน 2 6 3 10 11
77 บ้านวังช้าง 2 5 4 0 11
78 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 2 5 1 4 8
79 วัดขุนกระทิง 2 4 4 1 10
80 บ้านละมุ 2 4 2 1 8
81 บ้านถ้ำธง 2 4 0 0 6
82 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 2 3 4 8 9
83 บ้านดอนเคี่ยม 2 3 3 2 8
84 บ้านหินกบ 2 3 2 0 7
85 วัดหูรอ 2 2 4 2 8
86 บ้านหนองเรือ 2 2 2 4 6
87 วัดดอนยาง 2 2 1 2 5
88 วัดหัวกรูด 2 2 0 1 4
89 บ้านเขาชั้นโต๊ะ 2 1 5 11 8
90 บ้านคอกม้า 2 1 2 2 5
91 บ้านบ่ออิฐ 2 1 2 2 5
92 วัดปากด่าน 2 1 2 0 5
93 บ้านแก่งเพกา 2 1 1 1 4
94 บ้านเขาพาง 2 1 1 0 4
95 บ้านรับร่อ 2 1 0 0 3
96 บ้านชุมโค 2 0 1 4 3
97 บ้านหนองจันทร์หอม 2 0 0 1 2
98 บ้านใหม่พัฒนา 1 4 1 0 6
99 บ้านท่ามะปริง 1 4 0 0 5
100 วัดทุ่งคา 1 4 0 0 5
101 ราชประชานุเคราะห์ 20 1 3 4 1 8
102 สหกรณ์ประชานุกูล 1 3 0 1 4
103 อนุบาลสุภาภรณ์ 1 2 0 1 3
104 บ้านบึงลัด 1 2 0 0 3
105 บ้านทุ่งเรี้ย 1 1 1 1 3
106 บ้านดอนทราย 1 1 1 0 3
107 บ้านคอสน 1 1 0 1 2
108 บ้านน้ำพุ 1 1 0 0 2
109 บ้านสวนทรัพย์ 1 0 1 1 2
110 ประชาพัฒนา 1 0 0 2 1
111 บ้านควนจำปา 1 0 0 0 1
112 ประชาสันติ 1 0 0 0 1
113 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา 1 0 0 0 1
114 บ้านทุ่งบิ่น 0 3 0 0 3
115 อนุบาลอำนวยสุข 0 2 1 4 3
116 บ้านเขาเลี้ยว 0 2 1 1 3
117 บ้านบางคอย 0 1 3 1 4
118 วัดวังไผ่ 0 1 2 0 3
119 บ้านตาหงษ์ 0 1 1 1 2
120 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 1 1 0 2
121 บ้านบ่อสำโรง 0 1 1 0 2
122 บ้านธรรมเจริญ 0 1 0 4 1
123 บ้านหนองเนียน 0 1 0 3 1
124 วัดบางลึก 0 1 0 3 1
125 วัดควนมณี 0 1 0 0 1
126 บ้านไชยราช 0 0 1 4 1
127 วัดคูขุด 0 0 1 0 1
128 บ้านทรัพย์สมบรูณ์ 0 0 0 1 0
129 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 0
รวม 693 557 355 422 2,027