หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.5/7
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.5/5
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.5/7
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.6/2
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.6/3
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.6/3
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.5/2
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.5/2
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.6/6
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 14 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.6/6
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.2/2
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.2/2
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ป.2/2


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]