หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2555 9.00-12.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2555 9.00-12.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2555 9.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 13 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 14 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว ในโดม (โรงอาหาร) 14 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว ในโดม (โรงอาหาร) 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 15 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 15 พ.ย. 2555 9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]