สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนุชศิลา  พึ่งรูป
2. เด็กชายพงษ์วิท  กิฬา
 
1. นางทรัพย์สินี  โพธิ์เพ็ชร
2. นางเกษร  ศรีจันทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กัณหา
2. เด็กหญิงพรรณภา  บุญหล้า
 
1. นางเกษร  ศรีจันทร์