สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายชินดนัย  โพธิ์เนียร
 
1. นางสาวนุจรี  หุยากรณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นางสาวนุจรี  หุยากรณ์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฉัตรแก้ว  พรหมฤาษี
 
1. นางนงนุช  กันตวิรุฒ