สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายทีฆายุ  เดชครุฑ
 
1. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายปราโมทย์  ฟักทอง
2. เด็กชายภราดร  เกิดศักดิ์
3. เด็กชายวิศรุต  กุศลา
 
1. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิธิกร  ใจเย็น
 
1. นายวัฒนชน  เมืองช้าง