สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ยิ้มจันทร์
2. เด็กชายเอกภาพ  มีสะอาด
 
1. นางวัชรียา  บุญดี