สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มแจ้ง
 
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายปรปัช  ช้างพัน
 
1. นายสมภพ  แก้วสวรรค์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงวันนิพา  สีดาทอง
 
1. นายสมภพ  แก้วสวรรค์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 72 เงิน 6