สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  จั่นหนู
 
1. นางสาวประพา  ขำเอี่ยม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองโอย
2. เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์นุ่ม
 
1. นายภานุเดช  อนันตวัฒน์
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม