สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรื่องสุขสุด
2. เด็กชายสุภโรจน์  บัวทอง
 
1. นางสวรส   มะลิทอง
2. นายเกษมสันต์  พลนาค
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายรพีพัตร  พลนิกร
2. เด็กหญิงศศิณัฐ  ชูผกา
 
1. นางสาวธัญณิชา  วัฒนสุวกุล
2. นายเกษมสันต์  พลนาค
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนาธิป  ยี่วิชัย
2. เด็กชายอาทิตย์   ลาหนองแคน
 
1. นางสาวกฤติยา  เพชรน้อย
2. นางฉวีวรรณ  ลิ้มประสงค์