สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายกิตติภัทร  โอฬารฤทธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ร้อยสี
 
1. นายดาวเรือง  เกตุน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพาณี  รอดย้อย