สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ไทยเขียว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลัดสุข
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ล่าต้า