สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนากร   ธนาการ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนนทวัช  พรรญราช
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด