สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุติพร  นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงณุธิชา  นาคชุ่ม
 
1. นางสุจิตรา  เพ็งน้อย
2. นายเจริญ  เพ็งน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ทวีธนาพัฒน์
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษณะ  เศษขุนทศ
 
1. นางสุจิตรา  เพ็งน้อย