สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณุธิชา  นาคชุ่ม
 
1. นายเจริญ  เพ็งน้อย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงพรวนัช  คชสีห์
 
1. นายอนุชา  ภู่ระย้า
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลลิตา  สินสม
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  เณรมณี
 
1. นายศิลา  อริยพฤกษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชัญญา  การะกูล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งเปลี่ยน
3. เด็กชายเมธวิน  สอนเถื่อน
 
1. นายพยน  เงินเศษ
2. นางสาวสาคร  มากมี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ทวีธนาพัฒน์
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า